ซีพี ออลล์ จัดสอบธรรมศึกษา 2566

View icon 406
วันที่ 14 ธ.ค. 2566
แชร์

พุทธปัญญาชมรม โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 ส่งเสริมความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับคนรุ่นใหม่

คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม ร่วมพิธีเปิด สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีพระครูพุทธมนต์ปรีชา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นตัวแทนจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเมตตามาเป็นประธานและอ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวงประจำปี 2566 ให้กับผู้เข้าสอบ 450 คน

ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่ง ซีพี ออลล์ เป็นภาคเอกชนหนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับอนุญาต จากแม่กองธรรมสนามหลวง ให้เป็นสถานที่จัดสอบต่อเนื่องเป็นปีที่ 22

โดยเปิดโอกาสให้พนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ คนรุ่นใหม่ ไปจนถึงระดับบริหารและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสอบ โดยเชื่อว่าโครงการสอบธรรมะศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของ ซีพี ออลล์

ที่หล่อหลอมพนักงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคม