รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านบริการประกันสังคมที่ทันสมัย บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน

View icon 457
วันที่ 7 ธ.ค. 2566
แชร์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้หัวข้อ “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อการบริการที่ทันสมัย” พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตน (ภาคใต้) ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมวังใต้ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ ผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาเป็นประธานการจัดประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้หัวข้อ “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อการบริการที่ทันสมัย” ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดจากการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2566 ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ได้ผลตอบรับที่ดีมาก จากการที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ข้อมูลตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคใหม่ ตลอดจนมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมว่า ควรจัดประชุมเพิ่มเติมและกระจายไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น จึงได้มีการขยายผลการจัดประชุมวิชาการประกันสังคมไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ จึงเป็นที่มาในการกำหนดจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค ครั้งนี้ สำหรับ 14 จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ผลิตผลทางการเกษตร แหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้หลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มในการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศแล้ว ยังส่งผลให้เศรษฐกิจภาคใต้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว ตลาดแรงงาน โดยภาคใต้มีสถานประกอบการในระบบประกันสังคมทั้งหมด 55,642 แห่ง มีผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 จำนวนทั้งสิ้น 2,734,299 คน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้จัดเก็บข้อมูลแรงงาน เพื่อบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กร และนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล ทำให้สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึก นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางต่างๆ นวัตกรรมใหม่ๆ (Innovative) นำไปแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน เพื่อขยายผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลไปยังสำนักงานประกันสังคมส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th  เช่น การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่านระบบบริการ e-service การยื่นขอเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Self Service การจ่ายสิทธิประโยชน์ ผ่านบริการพร้อมเพย์ การยื่นแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานผ่านระบบ e-compensate และการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์ cenpay Power Buy บุญเติม ให้สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลาทุกช่องทาง รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายสำคัญของนโยบายกระทรวงแรงงาน “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” พร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


657185ed109a26.55448460.jpg

657185edaf2b43.01163271.jpg

657185ee117d76.22025402.jpg

657185ee991762.53659866.jpg

657185ef1874d2.51293500.jpg

657185eb038d24.95518493.jpg

657185e92c0782.54569880.jpg

657185ef6557f5.67730486.jpg

657185e9e2df50.10824580.jpg