นาข้าวในฝัน ทุ่นแรง ลดทุน ด้วยสิ่งนี้ ! | โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

View icon 145
วันที่ 3 ธ.ค. 2566
แชร์

นาข้าวในฝัน ผลผลิตของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ได้นำนวัตกรรมสมัยใหม่ ตู้อบข้าว โดรนเพื่อการเกษตร และเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว จากโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ลดแรงงาน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของเกษตรกร อีกทั้งกลุ่ม ปตท. ยังเข้ามาช่วยทำมาตรฐานของมาร์เก็ตติ้งและแพ็กเกจจิ้ง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการส่งออกให้กับต่างชาติ ฝรั่งเศส หรือทางอเมริกาอีกด้วย