‘พิพัฒน์’ รมว.แรงงาน แจงความคืบหน้าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม

View icon 85
วันที่ 27 พ.ย. 2566
แชร์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าว “ความคืบหน้าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม” โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม ประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยเปิดระบบให้นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม จนกระทั่งปิดระบบลงทะเบียนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 24.00 น. มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ฝ่ายผู้ประกันตน จำนวน 945,609 ราย ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 4,209 ราย รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 949,818 ราย และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยให้นายจ้าง ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ สามารถตรวจสอบรายชื่อทางหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th และที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ที่ได้ลงทะเบียนไว้

ซึ่งขณะนี้ยอดนายจ้าง ผู้ประกันตน ที่มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน จำนวน 854,061 ราย ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 3,116 ราย รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 857,177 ราย อย่างไรก็ตาม หากนายจ้าง ผู้ประกันตนไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นขอแจ้งเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ทุกวันในเวลาราชการ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตน จำนวน 247 คน ฝ่ายนายจ้าง 69 คน พร้อมหมายเลขผู้สมัครและสถานที่เลือกตั้ง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th และที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ทั่วประเทศ สำหรับผู้สมัครที่ไม่พบรายชื่อสามารถขอเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2566 พร้อมประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมในวันที่ 18 ธันวาคม 2566
          
“นายพิพัฒน์ รมว.แรงงาน กล่าวเชิญชวนนายจ้าง ผู้ประกันตน ที่มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมติดตามรายชื่อผู้สมัคร 7 เบอร์ที่ชอบ 7 เบอร์ที่ใช่ แล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เข้าคูหาเลือกตัวแทน เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของนายจ้างและผู้ประกันตนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต” นายจ้าง ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียด และคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ในเวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


6562bd6847e0d1.21886798.jpeg

6562bd68794261.74510267.jpeg

6562bd67e008b0.70498347.jpeg