ฟาร์มผัก : ความรัก : นวัตกรรม สู่เกษตรยั่งยืน ที่บ่อเกลือ | โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

View icon 182
วันที่ 19 พ.ย. 2566
แชร์

กลุ่มชาวบ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน รวมตัวกันในชื่อ“คนลัวะมีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” เพื่อทำฟาร์มผักบนดอย ด้วยสภาพอากาศที่ปลูกผักได้แค่ช่วงหน้าหนาว โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ได้เข้ามาสนับสนุนโรงเรือนและ โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์  พร้อมองค์ความรู้ เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ของเกษตรยุคใหม่ จึงทำให้กลุ่มชาวบ้านสามารถสร้างตัว และมีรายได้เสริมต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน