ทุ่งนาบ้านวังน้ำลัด ต้นทุนลด เกษตรกรปลอดภัย | โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

View icon 117
วันที่ 12 พ.ย. 2566
แชร์

ข้าวเป็นอาหารหลักของทุกมื้ออาหาร และการที่เราบริโภคกันเป็นประจำทุกวัน ต้องมั่นใจเรื่องคุณภาพ อย่างเช่น ชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.วังน้ำลัด จ.นครสวรรค์ ได้นำนวัฒนกรรมโดรนการเกษตรมาใช้ โดยมีโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. เข้ามาสนับสนุนพัฒนาเพื่อสร้างรายได้และสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน เพื่อทำให้ผลผลิตของข้าวออกรวงสวย รวมถึงได้รับปุ๋ยและฮอร์โมนอย่างทั่วถึง รวมถึงการช่วยต้นทุนลดและความปลอดภัย ยังเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพข้าว