Eisai Thailand ส่งมอบพลังงานดี ๆ สู่สังคม | hhc Thailand

View icon 85
วันที่ 15 พ.ย. 2566
แชร์

Eisai Thailand กับเป้าหมาย “ส่งมอบพลังดี ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่า”

ตั้งแต่ปี 1990 Eisai Thailand หรือบริษัท Eisai (Thailand) Marketing Co., Ltd. ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Eisai ยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรด้วยแนวคิด hhc (Human Health Care) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว (Patient & family)  ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจด้านยารักษาโรคอยู่ตลอดมา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ Eisai Thailand ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่กว้างขึ้นเพื่อส่งมอบพลังงานดี ๆ สู่สังคม โดยขยายการมุ่งเน้นไปที่ ”ผู้คนในสังคม (The people)” มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยเป้าหมายสูงสุดที่ว่านี้ก็คือการช่วยให้คนในสังคมรวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาด้านสุขภาพ


From Hat to Heart: มากกว่าการใส่หมวกคือการใส่ใจ
From Hat to Heart: มากกว่าการใส่หมวกคือการใส่ใจ 

เหนือกว่าเรื่องยารักษาโรค ด้วยบริการที่ครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพ

การมุ่งสู่เป้าหมายใหม่นี้ Eisai Thailand มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานดี ๆ และสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ที่ครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพให้แก่คนในสังคม  ตั้งแต่การสร้างการตระหนักรู้ของตนเองด้านสุขภาวะ การส่งเสริมและการป้องกันโรค การวินิจฉัยและการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปจนถึงการดูแลหลังการวินิจฉัย หลังจากการวินิจฉัยและการรักษาแล้ว ทาง Eisai Thailand ยังมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของ Eisai ที่มีชื่อว่า “hhc Thailand” ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น

กิจกรรมการทำหมวกจากผ้าพื้นเมือง โดยEisai Thailand
กิจกรรมการทำหมวกจากผ้าพื้นเมือง โดยEisai Thailand

เข้าถึงเรื่องราวด้านสุขภาพง่าย ๆ ผ่าน 3 Column พิเศษ จาก hhc Thailand

ด้วยความที่ hhc Thailand เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ Eisai จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางที่ช่วยคลายความกังวลทางด้านสุขภาพให้แก่ผู้คนในสังคม แน่นอนว่าภายในแพลตฟอร์มนี้ ทาง Eisai Thailand ได้มีการส่งมอบเรื่องราวดี ๆ ผ่านการนำเสนอใน 3 Column ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ของบทความแตกต่างกัน

โดย Health Column จะเป็นบทความที่นำเสนอข้อมูลทางด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ ส่วน Human Column จะเป็นบทความที่บอกเล่าเรื่องราว มุมมอง และแง่คิดที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องราวต่าง ๆ จากบุคคลที่หลากหลาย และสุดท้าย Care Column จะเป็นบทความที่แบ่งปันเรื่องราวและเคล็ดลับต่าง ๆ ในการดูแลตนเอง ผู้คนรอบข้าง รวมถึงสังคม

ร่วมรับประสบการณ์ดี ๆ ในงาน Together for a better society กับ บริษัท Eisai
ร่วมรับประสบการณ์ดี ๆ ในงาน Together for a better society กับ บริษัท Eisai

ทั้งหมดนี้เป็นการมุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต (QOL) และเติมเต็มการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของผู้คนในสังคมในทุก ๆ ด้านของชีวิตซึ่งหมายความว่า Eisai Thailand หรือบริษัท Eisai (Thailand) Marketing Co., Ltd. ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Eisai ยารักษาโรคต่าง ๆ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การรักษาโรคเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนั่นเอง