ผักยิ้มฟาร์ม บางพระ รายได้งามชวนยิ้ม | โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

View icon 181
วันที่ 29 ต.ค. 2566
แชร์

ผักเป็นอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย และการที่จะเลือกซื้อผักเพื่อบริโภคนั้น ต้องมั่นใจเรื่องของการปลอดสารพิษ อย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยราชมงคลฟาร์มมิ่ง “ผักยิ้มฟาร์ม” ต.บางพระ จ.ชลบุรี คนในชุมชนนี้สนใจปลูกพืชไว้กินเอง เนื่องจากขาด ความมั่นใจพืชผักที่ซื้อจากตลาดว่าจะมีความปลอดภัยในการบริโภคหรือไม่ โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. จึงเข้ามาสนับสนุนพัฒนาเพื่อสร้างรายได้เสริมและสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนค่ะ