โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” มอบทุนการศึกษา ย้ำความสำเร็จ สร้างอนาคตอย่างยั่งยืนแก่เยาวชนไทย

View icon 62
วันที่ 19 ต.ค. 2566
แชร์

“ช่อง 7HD” พร้อมเติมเต็มเส้นทางการศึกษา มอบทุนระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 สานต่อโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” สร้างใบเบิกทางสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย

ช่อง 7HD โดยโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะนำพาเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ให้การสนับสนุนด้วยการมอบทุนระดับอุดมศึกษา ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการคัดเลือกนักเรียนทุนในโครงการ
“7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ณ ชั้น G ลานกิจกรรม MBK Avenue โซน A ศูนย์การค้า MBK Center   ช่อง 7HD จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในงานมีการมอบทุนการศึกษา โดย นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD มอบทุนการศึกษาจำนวน 24 ทุน รวมเป็นเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาท) มี นางสาววราภรณ์
รุ่งตระการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนรับมอบทุน พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 2 ได้แก่

นางสาวนงนภัส สมบัติเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นางสาวปวรรัตน์ คำพลแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนางสาวอารียา กุลพรหม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนำไปสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการต่อไป ร่วมด้วยผู้แทนพันธมิตรด้านการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายชนะ สุ่มมาตย์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี

นอกจากนี้ยังมีนักแสดงจากช่อง 7HD กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์, พลอย รัญดภา มันตะลัมพะ, โหน ธนากร ศรีบรรจง และอ้น อัครวัฒน์ จุมพลวิวัฒน์ รวมถึงผู้ประกาศข่าวไฟแรง บัวบูชา ปุณณนันท์ และ ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ ร่วมให้กำลังใจพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวัยเรียน สู่ความสำเร็จในปัจจุบัน

และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แนะแนวการศึกษา ให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัวรวมถึงการออกบูธกิจกรรมต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการศึกษา กิจกรรมสร้างสรรค์ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่วมส่งเสริมการศึกษาและส่งกำลังใจให้เยาวชนเติบโต และได้รับโอกาสทางการศึกษา เป็นใบเบิกทางในการประกอบสัมมาอาชีพวางรากฐานก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน อาทิ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตเทเวศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บริษัท เทโร เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอร์ส จำกัด วัดจากแดง และ ศูนย์การค้า MBK Center  ปิดท้ายกิจกรรมด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักแสดงช่อง 7HD โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

นักศึกษาตัวแทนนักเรียนทุนจาก “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2  นางสาวอารียา กุลพรหม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการปฐมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เผยความรู้สึก "ขอบคุณโครงการดี ๆ และทุนการศึกษาจาก "7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา" ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับหนู และยังช่วยให้น้องของหนูได้เรียนต่ออีกด้วย เพราะหนูเองเป็นเด็กที่เกาะลันตาซึ่งอยู่ห่างไกล แต่เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสที่ดีทางการศึกษา ได้ทุนมาช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของครอบครัว และทำให้สามารถส่งน้องเรียนต่อได้อีกด้วย การได้โอกาสครั้งนี้ช่วยต่อเติมฝันที่หนูอยากจะเป็นครูกลับไปพัฒนาบ้านเกิด อยากมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ต่างจังหวัด เพราะมีเด็ก ๆ อีกหลายคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ หนูจีงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เด็ก ๆ เหล่านั้นได้มีโอกาสเรียนด้วยค่ะ"

และหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนที่ได้รับโอกาสจนประสบความสำเร็จ นางสาวเบญจมาศ ขุราษี  ตัวแทนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่หนึ่ง ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและบริหารนักแสดง ช่อง 7HD เผย "โครงการนี้ให้โอกาสทางการศึกษา ช่วยสนับสนุนค่าเทอม และค่าใช้จ่ายทางด้านการเรียน ทำให้เรียนได้อย่างเต็มที่ มีกำลังใจ ไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และแบ่งเบาภาระครอบครัวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้โอกาสทางด้านการทำงานด้วย หลังจากได้เข้ามาฝึกงานที่ช่อง 7HD  จนได้รับโอกาสที่ดีได้ทำงานที่ช่อง 7HD ซึ่งตรงกับสายงานที่เราได้เรียนมา นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ในชีวิต โครงการนี้ช่วยสานฝันให้ประสบความสำเร็จได้จนทุกวันนี้ค่ะ"

รวมถึง นายโสภณ สาจะรัญ ตัวแทนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่หนึ่ง ปัจจุบันจบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และทำธุรกิจส่วนตัว  เผย “ผมเกือบไม่ได้เรียนต่อ แต่เมื่อได้รับคำแนะนำจาก โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ช่วยพลิกชีวิตของผมทันที ถือเป็นจุดเปลี่ยนสร้างโอกาสให้กับชีวิตตัวเอง ทั้งเรื่องเรียนและความเป็นอยู่ รวมถึงการต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพสุจริต จนสามารถเรียนจบสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ในที่สุด และยิ่งภูมิใจและดีใจมากที่สามารถเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง และที่สำคัญอุปกรณ์การศึกษาโน้ตบุ๊กเครื่องแรกในชีวิตด้วยเงินที่ได้มาจากทุนฯ ทำให้นำมาต่อยอดได้มากมาย และโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นผมยังเก็บนำมาใช้งานจนทุกวันนี้เลยครับ”

โดย การมอบทุนการศึกษาจากโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปี 2553 ในรุ่นที่ 1 มีการมอบทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้ขยายโอกาสทางการศึกษามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ตามระยะเวลาของหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งปัจจุบันสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2561-2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 ปีการศึกษา เป็นเงินกว่า 5,000,000 บาท  ล่าสุดส่งต่ออนาคตทางการศึกษาให้กับเยาวชนได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566 รวมตลอดโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้มอบทุนการศึกษา จำนวนกว่า
660 ทุน

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV  และช่องทางออนไลน์ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และ เว็บไซต์  www.ch7.com


6530de14550794.94666500.JPG

6530de147ceb04.10996031.JPG

6530de14bcd3e1.51956650.JPG

6530de14dd37a2.74532931.JPG

6530de1506d1a4.10530929.JPG

6530de15310304.28326311.JPG

6530de156a2213.55642178.JPG

6530de15903d77.33625565.JPG

6530de15ad47f1.80073964.JPG

6530de15cad631.82992977.JPG

6530de15e9a8b3.40708943.JPG

6530de161c9932.71031478.JPG

6530de16606492.23283631.JPG

6530de16c1f633.26892707.JPG

6530de16f21bc0.28379756.JPG

6530de1728dd74.02158545.JPG