สวนผักปันรัก เมืองระยอง มี (ระบบอัจฉริยะ) ของแรร์ | โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

View icon 126
วันที่ 8 ต.ค. 2566
แชร์

การปลูกผักสวนครัวไว้กินเองภายในบ้านช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อผักมาประกอบอาหารแต่ละมื้อ โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่เราต้องใช้เป็นประจำ อย่างที่สวนผักปันรัก ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จ.ระยอง ที่มีกลุ่ม ปตท. โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม ได้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและระบบควมคุมอัจฉริยะ ที่สามารถควบคุมปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปลูกพืชผัก เพิ่มทางลัด ปลูกผักได้อย่างสะดวกและได้ผลผลิตที่สมบูรณ์มากขึ้น ยังสามารถนำไปขายสร้างรายได้อีกด้วย