เมืองไทยประกันชีวิต หรือ MTL ตอกย้ำการบริหารงานดีเด่น คว้ารางวัลสูงสุดของอุตสาหกรรมประกันภัย ต่อเนื่องปีที่ 3

View icon 60
วันที่ 14 ก.ย. 2566
แชร์

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สร้างประวัติศาสตร์วงการประกันภัย เข้ารับ 3 รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่น จาก คปภ. ได้แก่ รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall Of Fame) ต่อเนื่องปีที่ 3 ซึ่งเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับ จากความโดดเด่นด้านการบริหารงานในทุกมิติ / รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสิรมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อประชาชน และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากความโดดเด่นในการมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อประชาชน นอกจากนี้ตัวแทนของบริษัท คุณสุมาณี กิจบุญชัย และ คุณกรวรรณ คงด้วง ยังได้รับ รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2565 จากผลงานโดดเด่น ทั้งด้านการขาย การเข้าอบรม และทำกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่ คปภ. กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน นับเป็นความภูมิใจและสะท้อนถึงความโดดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทนของ MTL ที่มีอย่างต่อเนื่อง