ปตท. จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า 1 ต้นกล้า… สู่ป่าล้านที่ 2

View icon 81
วันที่ 15 ส.ค. 2566
แชร์

ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ปตท. ยึดมั่นพันธกิจหลักในการสร้างความมั่นคง ทางด้านพลังงานให้กับประเทศ พร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม Kick-off  "ปตท. จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า" 1 ต้นกล้า… สู่ป่าล้านที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ แปลงปลูกป่า ปตท. ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ / นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. หน่วยงานภาครัฐ เครือข่าย ปตท. รวมถึงเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มากกว่า 450 คน ร่วมปลูกต้นไม้พื้นถิ่น จำนวน 4,500 ต้น อาทิประดู่ป่า พะยอม แดง มะค่าแต้ และตะแบก  เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวิธีทางธรรมชาติ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 กลยุทธ์หลักที่ขับเคลื่อน ปตท. สู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี  2050 ปตท. สนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  พร้อมดูแลสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้เติบโตเคียงข้างกันไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน