เมล่อน เมใจ ปลูกในตลาดหัวปลี | โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

View icon 301
วันที่ 6 ส.ค. 2566
แชร์

เป็นที่รู้กันเป็นอย่างดีในหมู่ผู้ปลูกเมล่อนว่า เมล่อนเป็นผลไม้ที่มีความไวต่อปริมาณน้ำและธาตุอาหารที่ให้ ซึ่งส่งผลต่อความสมบูรณ์ของต้นเมล่อนและผลเมล่อนเป็นอย่างมาก เกษตรกรยังต้องคอยสังเกตการเติบโตในทุกขั้นตอนและคอยป้องกันกำจัดเมล็ดศัตรูพืชที่เข้ามารบกวนต้นเมล่อน เนื่องจากความหวานหอมของเมล่อนอีกด้วย ทางกลุ่ม ปตท. เข้ามาช่วยในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูก มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ หลังจากนั้นดูแลในเรื่อง โรงเรือนที่ป้องกันแมลงได้ และเรื่องของระบบน้ำไอโอที แล้วก็ปรับการปลูกทั้งหมดใหม่