PEA เปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุนกว่า 185,000 เครื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

View icon 78
วันที่ 27 ก.ค. 2566
แชร์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี KICK OFF โครงการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมพิธี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เริ่มดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ จำนวนกว่า 20 ล้านราย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจดหน่วยในระยะไกลด้วยระบบ Bluetooth หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลอ่านค่าง่าย ชัดเจน แม่นยำ เก็บประวัติการใช้ไฟฟ้าได้นานถึง 45 วัน รองรับการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ซึ่งในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง มีมิเตอร์ที่ต้องดำเนินการสับเปลี่ยน จำนวนกว่า 185,000 เครื่อง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 11 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอนางรอง อำเภอปะคำ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอชำนิ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอประโคนชัย อำเภอพลับพลาชัย อำเภอหนองกี่ อำเภอละหานทราย อำเภอโนนดินแดง และอำเภอบ้านกรวด

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร


64c0dd6edf9df3.63017399.jpeg

64c0dd6f1913f8.53383907.jpeg

64c0dd6f48a5f5.14716674.jpeg

64c0dd6f6d8aa9.04917257.jpg

64c0dd6f8fdb85.41363485.jpg

64c0dd6fb51b83.54955484.jpg

64c0dd6fd00312.78834735.jpeg

64c0dd6ff1b593.29219790.jpg