ม.รามฯ ชวนนักศึกษาประกวดคลิปวิดีโอสั้น “ฉัน...ในรั้วรามฯ” ชิงเงินรางวัลรวม 31,000 บาท

View icon 101
วันที่ 24 ก.ค. 2566
แชร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระบบ Pre-degree ส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้น เข้าร่วมประกวดใน หัวข้อ “ฉัน...ในรั้วรามฯ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 31,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2566

การประกวดคลิปวิดีโอสั้นครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดกว้างให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายคลิปวิดีโอ ทั้งกระบวนการคิดในการวางแผนและการนำเสนอมุมมอง เพื่อถ่ายทอดผลงานในมิติใหม่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้สนใจส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ระดับปริญญาตรี และระบบ Pre-degree) ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทำ ตัดต่อคลิปวิดีโอนั้น ๆ ด้วยตนเอง และส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น โดยถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลหรือโทรศัพท์มือถือ ที่มีความละเอียดของไฟล์งานไม่ต่ำกว่า 720p (1280 x 720) เป็นภาพแนวตั้ง ประเภทไฟล์ MP4, MPG, WMV, MOV, FIV สามารถตกแต่ง แก้ไขในด้านเทคนิคให้คลิปวิดีโอมีคุณภาพดีขึ้นได้ ความยาวรวมไม่เกิน 1.30 นาที คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนวิดีโอ

สำหรับรางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท และรางวัลชมเชย (10 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดหลักเกณฑ์และกติกาประกวด พร้อมทั้งส่งใบสมัครและคลิปวิดีโอเข้าประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2566 โดยสแกน QR Code ที่หน้าโปสเตอร์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 02-310- 8045-7 หรือที่ Facebook: PR Ramkhamhaeng University