เซเว่น อีเลฟเว่น มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ ปี 6

View icon 136
วันที่ 28 มิ.ย. 2566
แชร์

เซเว่น อีเลฟเว่น จับมือ 2 หน่วยงานพันธมิตร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้ธีมงาน “ SME โตไกลไปด้วยกัน” เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจและยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานสากล และเป็นต้นแบบให้แก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ ในการพัฒนาสินค้าและธุรกิจของตนเองให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต สำหรับปีนี้เพิ่ม 2 รางวัลพิเศษคือ SME The Legend มอบให้กับแบรนด์ดัง ระดับตำนาน ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี และ SME Young Entrepreneur มอบให้กับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี ที่มีความโดดเด่น ด้านการทำตลาดและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง