ไส้เดือนสวนลุงเพ็ง สัตว์เลี้ยงเบอร์ตอง หนองเสือ | โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

View icon 147
วันที่ 19 มิ.ย. 2566
แชร์

ไส้เดือนไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลื้อยคลานตัวเล็ก ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องจักรกลในธรรมชาติเพื่อการเกษตร และทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นเท่านั้น ยังสามารถเลี้ยงไส้เดือนไว้เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนได้อีกด้วย โดยโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดและพัฒนาใช้ในชุมชนให้กับ ศูนย์รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบึงพัฒนาสวนลุงเพ็ง ที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี