ผึ้งโพรง ตัวมัมแห่งนาบอน สร้างรายได้ให้ชุมชน | โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

View icon 169
วันที่ 11 มิ.ย. 2566
แชร์

น้ำผึ้ง ไม่เพียงแต่นำมารับประทานได้อย่างเดียว ยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. นำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร มาอุดหนุนกันได้ ที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย อ. นาบอน จ.นครศรีธรรมราช!