ม.ร.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

View icon 120
วันที่ 6 มิ.ย. 2566
แชร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


6479c2c9ab00d4.01131007.jpg

6479c2ca40d600.66756086.jpg

6479c2cad7c3f0.55608456.jpg

6479c2cc249699.98706509.jpg

6479c2cb8da6d2.14826194.jpg