อนาคตกำหนดได้ที่ ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปี 2566

View icon 294
วันที่ 20 เม.ย. 2566
แชร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า

เปิดให้ผู้ที่ทำงานแล้ว เรียนปริญญาใบที่ 2 ด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตได้

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2566
ทางเว็บไซต์ http://iregis2.ru.ac.th

สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
1 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2566

สมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร.หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด
รอบที่ 1 วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566

ส่วนกลาง เปิดรับสมัคร 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล และคณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

เรียน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธานี ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และพังงา

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8614-15, 02-310-8623-24, www.ru.ac.th
เฟซบุ๊ก : PR Ramkhamhaeng University / LINE Official Account : @rutoday