การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมพร้อมมาตรการรองรับพายุฤดูร้อน

View icon 147
วันที่ 10 เม.ย. 2566
แชร์

ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตรียมความพร้อมรองรับพายุฤดูร้อน โดยจัดทีมเฉพาะกิจเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยมีมาตรการ ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศเพื่อประเมินสถานการณ์
2. จัดเตรียมแผนปฏิบัติฉุกเฉิน รวมถึงการซักซ้อมแผนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Generator) และเครื่องมือระบบสื่อสารให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
4. ตรวจสอบ ดูแลระบบจำหน่ายให้อยู่ในสภาพมั่นคง และเสริมมาตรการป้องกันพิเศษ เช่น ติดตั้งสายยึดโยง เทโคนเสาไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรง
5. ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายจากพายุฤดูร้อน
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน


642fe05d5bfea2.29231323.jpg

642fe05d8cad74.13066995.jpg

642fe05db4e5b2.35331728.jpg

642fe05e5835b5.95863244.jpg

642fe05e955846.51427559.jpg

642fe05defe872.74378446.jpg