ม.ร.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

View icon 203
วันที่ 3 เม.ย. 2566
แชร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


64271823bbf216.72267723.jpg

64271823d716d2.86907752.jpg

64271823f3ac74.86715989.jpg

6427182420b293.10876535.jpg

64271824425de7.23438214.jpg