ม.รามคำแหง จัดประชุมวิชาการ สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ มุ่งเน้นนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

View icon 158
วันที่ 27 มี.ค. 2566
แชร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 หัวข้อ “นวัตกรรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมต้อนรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

การจัดงานครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย เปิดเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายและแพลงก์ตอนในทุกมิติ มีผู้นำเสนอผลการวิจัย จำนวน 77 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 คน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 องค์กร

ภายในงานมีการปาฐกถา เรื่อง “องค์ความรู้ด้านสาหร่ายและแพลงก์ตอนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย” โดยศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการด้านสาหร่ายและแพลงก์ตอน การประกวดภาพถ่าย ภาพวาดและภาพสร้างสรรค์ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สาหร่าย ตลอดจนการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์จากนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาด้วย


6421240f84c038.84201931.jpg

6421240fba1259.73791752.jpg

64212410238568.67498705.jpg

64212410a5ca08.18899103.jpg

64212411147959.95882836.jpg

642124118b3ee7.86384216.jpg