สสส. สานพลังภาคี 4 ภูมิภาค kick off กิจกรรม "ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง" ปี 66 สร้างทักษะ ฝึกอาชีพ ลดสารพัดปัจจัยเสี่ยงให้กับเด็กในช่วงปิดเทอม

View icon 215
วันที่ 15 มี.ค. 2566
แชร์

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. / นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมต่อจิ๊กซอว์ลงบนแผนที่ประเทศไทย ในพิธีเปิดตัวกิจกรรม "ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง"

ซึ่งเป็นการสานพลังภาคีขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่ เมืองแห่งการเรียนรู้ 4 ภูมิภาค 4 จังหวัดนำร่องคือ กรุงเทพ / นครราชสีมา / อุตรดิตถ์ และ ยะลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์รองรับเด็กและเยาวชนทั่วจังหวัดและมีอีก 25 จังหวัดร่วมขับเคลื่อนด้วย โดยเปิดแพลตฟอร์ม happyschoolbreak.com รวบรวมข้อมูล เชื่อมกิจกรรมสำหรับเด็กหลากหลายช่วงวัยจากหน่วยงานและเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงกิจกรรมได้ง่ายขึ้น