ช่อง 7HD เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาฯและนิสิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View icon 117
วันที่ 3 มี.ค. 2566
แชร์

ช่อง 7HD เปิดบ้านต้อนรับ ผศ.ดร.วชิราภรณ์ คลังสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาฯและนิสิต จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เพื่อเสริมหลักสูตรการศึกษา ในการศึกษาดูงานด้าน “การแปลงสื่อโสตทัศน์ให้เป็นดิจิทัล” จากฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ

โดย คุณชญาณ์ณิศ ศรีสินธวารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ ช่อง 7HD ให้ความรู้ด้านการจัดการ Digital Data Lifecycle  รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์วิธีการ Digitization จนนำเข้าสู่ระบบ Media Asset Management ซึ่งประสบความสำเร็จจากการพัฒนาการจัดเก็บคลังข้อมูลสื่อกว่า 50 ปีของช่อง 7HD  ที่แปลงมาจากม้วนฟิล์ม 16 มม. เทปนิ้ว เทปยูเมติก เทปเบต้า ดีวีดี ซูเปอร์วีเอชเอส คาสเซ็ท รวมถึงกระดาษ และไฟล์ต่าง ๆ 

รวมถึงได้เรียนรู้และเยี่ยมชมคลังข้อมูลและได้ความรู้ด้านการจัดการดิจิทัลมีเดียแบบ 360องศา เพื่อแปลงสื่อและทรานสฟอร์มข้อมูลจากยุคแอนะล็อก ที่มีคุณค่า มีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสื่อ เพื่อการดำเนินธุรกิจในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่หน่วยงานอย่างครบครัน

 
640163a8bbe393.60562623.jpg

640163a8da33b2.10936778.jpg

640163a90456c9.51162594.jpg

640163a92450c6.21203335.jpg

640163a9425ba7.21335642.jpg

640163a9621d07.97971931.jpg

640163a9832ee3.33166904.jpg

640163a9a102d3.99996025.jpg

640163a9bcf8b5.00291654.jpg