การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้าดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของระบบจำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

View icon 250
วันที่ 22 พ.ย. 2565
แชร์

นายขจร โปร่งฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้าดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของระบบจำหน่ายบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน รองรับคณะภริยาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ระดมชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตรวจสอบจุดร้อน ตัดแต่งต้นไม้ ปรับแต่งเสาเอน ตลอดจนจัดภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและตามแนวเส้นทางจราจรให้มีความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ได้แก่ การตรวจสอบบำรุงรักษา RMU Ring Main Unit สำหรับจ่ายไฟระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี จำนวน 3 ชุด ได้แก่ RMU หมายเลข 1 2 และ 3 พร้อมตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบทำความเย็น chiller ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ตลอดจนตรวจสอบบำรุงรักษาเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำที่จ่ายไฟให้ อาคารของพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

นอกจากนี้ PEA ยังได้จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 500 Kw จำนวน 2 คัน เพื่อจ่ายไฟให้อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตลอดงาน พร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการสำรองประจำพิพิธภัณฑ์ สำหรับประสานงานกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน


637b53e0863aa9.12620071.jpg

637b53e18a0732.82026656.jpg

637b53e2daab48.40971038.jpg

637b53e36afb76.15609990.jpg

637b53e39cf585.57190279.jpg