เมืองไทยประกันชีวิต สมาร์ท ซิลเวอร์ คุ้มครองชีวิตที่ออกแบบเองได้

View icon 814
วันที่ 14 พ.ย. 2565
แชร์

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว การวางแผนอนาคตด้านสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ร่วมกับพันธมิตร ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและคุ้มครองสุขภาพใหม่ ที่ผู้ใช้บริการสามารถออกแบบประกันชีวิตให้ตรงตาม Life style ตอบโจทย์การใช้ชีวิต กับโครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ และโครงการสมาร์ท ซิลเวอร์พลัส ที่เลือกคุ้มครองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตัน รวมทั้งการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย และส่งผลกระทบต่อใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหัก และยังสามารถเลือกรับผลประโยชน์ในรูปแบบเงินก้อนหรือรายเดือน ไม่เพียงเท่านั้นยังได้รับแนวร่วมจาก Nursing home ชั้นนำของประเทศมาผนึกกำลังดูแลผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพให้อย่างคุ้มค่าต่อการคุ้มครอง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthai.co.th หรือโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง