APEC พร้อม ไทยพร้อม ไทยกับศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพเอเปค 2022

View icon 298
วันที่ 17 ต.ค. 2565
แชร์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะด้านการเดินทางและท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2022 จึงเป็นโอกาสในการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ  เช่น ส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าหรือคนขับแท็กซี่ที่ไม่เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้แอปพลิเคชันแปลภาษา ส่งเสริมการชำระในระบบ e-Payment ซึ่งสามารถโอนเงิน ชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน รวมทั้งส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ ให้สมกับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สยามเมืองยิ้ม”


63492d71e38556.77595652.png
 
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ได้เตรียมการด้านคมนาคมในการต้อนรับทั้งผู้เข้าร่วมการประชุม และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น การเชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้สะดวก ปลอดภัย ไร้รอยต่อ การกระตุ้นให้แต่ละพื้นที่ชูจุดขายและแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม นอกจากนี้ ยังสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวด้วยการสร้าง ขยาย ปรับปรุง สนามบินหลักและสนามบินภูมิภาคให้มีความทันสมัย และรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริการด้านการบินให้เป็นไปตามหลักสากลตามแนวทางขององค์การการบินระหว่างประเทศ (ICAO) รวมถึงการจัดทำมาตรฐาน SHA และ SHA+ สำหรับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานการป้องกันโควิด-19

63492d768adc62.90772950.png

63492e12eec103.35300155.jpg

63492d6e0cf6e4.02644804.jpg

63492d725b1c13.07871482.jpg

63492d6ece5839.45713947.jpg

63492d6d080228.35192836.jpg

63492d6c2daad4.33588160.jpg

63492d6bbdb117.34544756.png