สิทธิ UCEP ผู้สูงอายุติดโควิด

View icon 108
วันที่ 3 ส.ค. 2565
แชร์

การรักษาโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลยังคงเป็นปัญหา หากผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติต้องการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด กรณีมีอาการฉุกเฉินตามสิทธิ UCEP COVID ตามนโยบายรัฐบาลโรงพยาบาลไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยได้ และต้องรักษาจนกว่าจะหาย แตกต่างจาก UCEP ทั่วไป ที่รักษาฟรีภายใน 72 ชั่วโมง และต้องย้ายไปโรงพยาบาลตามสิทธิ

ถึงแม้รัฐบาลจะมีนโยบายเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิดให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่การดำเนินงาน ผู้บริโภคยังพบปัญหาการถูกเรียกเก็บเงิน

คุณมัลลิษา บอกว่า "ที่ผ่านมา สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือ สอบ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ UCEP โควิด ในเรื่องของถูกเรียกเก็บเงิน ประมาณ 3 แสนกว่าบาท ซึ่งบทบาทสภาองค์รผู้บริโภคได้ประสานไปที่โรงพยาบาล เพื่อดูว่าเคสมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บได้ จึงได้ประสานไปที่โรงพยาบาลและสปสช. 1330 เพื่อให้เข้าไปเคลมค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล"

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา พบว่ายังมีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลต่กรณีฉุกเฉินวิกฤตพบปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการรักษาพยาบาลแจ้งที่ สภาองค์กรของผู้บริโภค 0 2239 1839 หรือช่องทางออนไลน์ Line Official และ Facebook fanpage