ร่วมสร้างศูนย์รักษาผู้ป่วยสูงวัยที่มีรายได้น้อย ผ่านมูลนิธิรามาธิบดี

สุขภาพของผู้สูงวัย ไม่ใช่สิ่งที่คาดเดาได้

ร่วมสร้างศูนย์รักษาผู้ป่วยสูงวัยที่มีรายได้น้อย ผ่านมูลนิธิรามาธิบดี ช่วยชีวิตผู้สูงวัยรายได้น้อย ด้วยการให้จากคุณ

คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด