โครงการศูนย์นวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

View icon 41
วันที่ 21 ก.ค. 2565
แชร์

สุขภาพของผู้สูงวัย ไม่ใช่สิ่งที่คาดเดาได้

ร่วมสร้างศูนย์รักษาผู้ป่วยสูงวัยที่มีรายได้น้อย ผ่านมูลนิธิรามาธิบดี ให้เป็นสถานที่รักษาผู้สูงวัยยามเจ็บป่วย ให้ความรู้นักศึกษาทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป ในการดูแลผู้สูงวัย

ช่วยชีวิตผู้สูงวัยรายได้น้อย ด้วยการให้จากคุณ

คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด