สอบ. แก้ไขปัญหาผู้บริโภคเสนอลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว

View icon 64
วันที่ 16 ก.ค. 2565
แชร์

กรุงเทพมหานครเตรียมเคาะอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สูงสุด 59 บาท จากเดิมที่เคยพิจารณาค่าโดยสารที่ 65 บาท อย่างไรก็ตาม 59 บาท ยังเป็นค่าโดยสารที่ทำให้ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ และอาจส่งผลให้รถไฟฟ้าสายอื่นๆ ปรับเพดานอัตราค่าโดยสารให้สูงขึ้นตามสายสีเขียว สภาองค์กรของผู้บริโภคจึง เสนอให้ใช้ราคา 44 บาท ตามสัญญาสัมปทานเดิมจนถึงปี 2572 และ หลังหมดสัญญาสัมปทาน โครงสร้างของรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งหมด จะกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐ อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว จึงต้องปรับลดให้ถูกลงอีก โดยอัตราที่เหมาะสมคือ 25 บาท

ด้าน คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค ราคา 59 บาท ในมุมมองของสภาฯ ยังคิดว่าสูงไป เพราะ เหมือนเรากำหนดราคาสูงไว้ซึ่งอาจจะไม่ต่างจาก 65 บาท สภาก็เลยเสนอว่าเรทควรจะอยู่ที่ 44 บาท โดยยึดจากเส้นสัญญาสัมปทานเดิม คือ จากหมอชิตไปอ่อนนุชนะครับต้องมาคุยกันว่า เราเริ่มจากสถานีแรก เริ่มเท่าไหร่ เรตสูงสุดต้องไม่เกิน 44 บาท ในส่วนของค่าโดยสาร หลังหมดสัญญาสัมปทานปี 2572 โครงสร้างต่างๆ กลับมาอยู่กับรัฐแล้ว เหลือแต่การจ้างเดินรถเนี้ย เพราะฉะนั้นราคาก็ไม่ควรจะเป็น 65 บาท หรือ 59 บาทในอีก 30 ปี ราคาควรต้องถูกลง

อีกประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว คือ กรุงเทพมหานคร ไม่ควรต่อสัญญาสัมปทาน และควรเปิดเผยสัญญาสัมปทานและสัญญาจ้างเดินรถทุกฉบับให้สังคมรับทราบ ทั้งเงื่อนไข และการกำหนดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภค ที่ใช้บริการรถไฟฟ้า นำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นธรรม พบปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรถไฟฟ้า แจ้งที่สภาองค์กรของผู้บริโภค 0-2239-1839 เพื่อให้ระบบขนส่ง ถูกพัฒนาให้เป็นระบบขนส่งมวลชน ที่ทุกคนเข้าถึงได้จริง