แก้ไขปัญหาผู้บริโภคผู้พิการกับบริการรถไฟฟ้า

View icon 61
วันที่ 29 มิ.ย. 2565
แชร์

ข้อมูลจาก BTS ระบุว่า มีผู้พิการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉพาะ BTS ประมาณ 1 ล้านเที่ยวต่อปี ยังไม่รวมผู้พิการที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ซึ่งมีอีกจำนวนไม่น้อย แต่การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ทำให้เข้าถึงบริการลำบาก เช่น บางสถานีมีลิฟท์โดยสารสำหรับผู้พิการน้อย ผู้พิการต้องเข็นรถเข็นอ้อมไกล 300-400 เมตรเพื่อไปขึ้นลิฟต์ / บางสถานีไม่มีห้องน้ำ / ทางเท้าไม่มีแผ่นนำทาง สำหรับผู้พิการตาบอด ไปจนถึงปัญหาขาดการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ

สว่าง ศรีสม  อนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สภาองค์กรของผู้บริโภค "ในส่วนของสภาองค์กรของผู้บริโภค เราเป็นเครือข่ายของภาคประชาชนที่ทำงานในเรื่องนี้ อย่างการเข้าถึงของผู้บริโภคที่เป็นคนพิการ มันก็จะมีปัญหาเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฎหมายที่ต้องจัดให้มากเพียงพอ อย่างตรงนี้ผมก็ขึ้นเองไม่ได้ เพราะเป็นบันได ฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีทางขึ้นที่เราจะขึ้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นมันต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้ เพื่อให้เราเข้าถึงสะดวกมากขึ้นในอนาคต หลายประเด็นที่เราขับเคลื่อน เช่นความปลอดภัย / ความปลอดภัยบนท้องถนน รถ 2 ชั้นเอย รถตู้เอย  เรื่องของการออกใบอนุญาตต่างๆ เหล่าเนี้ย มันจะมีผลต่อความปลอดภัย"

พบปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรถไฟฟ้า แจ้งที่สภาองค์กรของผู้บริโภค 0-2239-1839 เพื่อให้ระบบขนส่ง ถูกพัฒนาให้เป็นระบบขนส่งมวลชน ที่ทุกคนเข้าถึงได้จริง