สอบ. แก้ไขปัญหารถรับส่งนักเรียนไม่ปลอดภัย

View icon 94
วันที่ 24 มิ.ย. 2565
แชร์

เมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดเทอม เด็กๆ ไปเรียนได้ตามปกติแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและระมัดระวัง คือ การมีมาตรการเพื่อให้เด็กเดินทางไปโรงเรียนด้วยความปลอดภัย โรงเรียนแกดำวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวอย่างของโรงเรียนที่เคยเกิดอุบัติเหตุจากรถโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัย

เครือข่ายสภาฮักแพง เบิ่งแญง จังหวัดมหาสารคาม จึงเข้ามาสำรวจปัญหาหาทางออก และผลักดันให้เกิดโครงการความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่การให้ความรู้คนขับรถรับส่งนักเรียน, ตรวจสภาพรถทุกสัปดาห์ , ติดตั้งกล้องวงจรปิดในรถ , อบรมนักเรียนชั้น ม.6 ให้คอยดูแลน้องๆ ขณะโดยสาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยให้เด็กนักเรียนทุกคน

ชิดชัย พลกุล ผอ.โรงเรียนแกดำวิทยาคาร เผยว่า "นโยบายของทางโรงเรียนแกดำวิทยาคาร เราจะเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในการดูแลรถรับส่งนักเรียน หลังจากที่เรามีการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยนี้ เราก็ได้มีการประชุมเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในการพัฒนาระบบการดูแลเพิ่มขึ้น ปัจจุบันนี้ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ"

ทางด้าน ชัยสิทธิ์ แนวน้อย คณะทำงานรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม จ.มหาสารคาม กล่าวว่า "บทบาทของสภาองค์กรของผู้บริโภค และเครือข่ายสภาฮักแพง เบิ่งแญง จังหวัดมหาสารคาม เราเป็นกลไกในการชวนภาคีต่าง ๆ วิเคราะห์สภาพและวางแนวทางข้อมูลด้วยกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 2 - 3 ปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่าโรงเรียน เกิดการจัดปรับสภาพจุดจอดรับส่งนักเรียนในระดับหมู่บ้าน และที่โรงเรียนมีการจัดให้มีความปลอดภัยแล้วก็เกิดการปรับปรุงสภาพรถให้มีความพร้อมเป็นผลสำเร็จของงานที่ผ่าน
"

นอกจากนี้ ยังขยายแนวคิดไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ ให้รถรับ-ส่งนักเรียนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น... ร้องเรียน – ปรึกษาปัญหาผู้บริโภคได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภค 0-2239-1839