ประกันสังคมมาตรา 40 ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครง่าย คุ้มครองจริง

นอกเหนือจากกลุ่มลูกจ้าง แรงงาน มนุษย์เงินเดือนที่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมในมาตรา 33 และ 39 ปัจจุบันยังเปิดกว้างให้กับกลุ่มอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า รับจ้าง ฟรีแลนซ์ ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิประกันสังคม โดยสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ที่มีให้เลือกรับความคุ้มครอง 3 ทางเลือก ได้แก่
ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 3 ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน

ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 5 กรณี
1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
2. ทุพพลภาพ
3. เสียชีวิต
4. ชราภาพ (เฉพาะทางเลือกที่ 2,3)
5. สงเคราะห์บุตร (เฉพาะทางเลือกที่ 3)

โดยเมื่อเทียบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ กับยอดชำระรายเดือนที่จ่ายเงินสมทบ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การสมัครประกันสังคมมาตรา 40 เป็นทางเลือกเพื่อคุ้มครองคุณภาพชีวิตที่มีประสิทธิภาพ
นางสุพร เหมือนจันทร์ หนึ่งในผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ข้อมูลว่า “นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ที่เลือกสมัครประกันสังคมมาตรา 40 เพราะเคยได้ทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากหน่วยเคลื่อนที่ ซึ่งเดิมทีในชุมชนก็มีความลังเลว่าจำเป็นต้องทำเพิ่มหรือไม่ เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้สิทธิ 30 บาท แต่เมื่อเทียบดูความคุ้มครองจึงตัดสินใจสมัครเป็นผู้ประกันตน ซึ่งปัจจุบันจ่ายเงินสมทบ 100 บาท / เดือน แต่มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ในหลายกรณี โดยเฉพาะการได้สะสมเงินชราภาพเพื่อความมั่นคงในบั้นปลาย อีกทั้ง ยังสามารถเบิกเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้วันละ 300 บาทอีกด้วย ซึ่งมองว่า เป็นการเลือกความคุ้มครองที่ไม่หนักเกินกำลัง แต่ได้รับความคุ้มครองที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”

ดังนั้น สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 65 ปี และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตร 33 และ 39 ตลอดจนไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้น สามารถสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เพียงเลือกช่องทางการสมัครที่สะดวก อาทิ สำนักงานประกันสังคม /เซเว่น-อีเลฟเว่น /บิ๊กซี ทั่วประเทศ /ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)/ เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th   / หน่วยบริการเคลื่อนที่ สปส. และที่สายด่วนประกันสังคม 1506 เพียงเท่านี้ ก็สามารถรับความคุ้มครองในสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ได้ทันที

หากมีข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


62a2d027ecdab5.40447733.jpg

62a2d027c28e65.87113837.jpg