เจอ แจก จบ ประกันสังคมห่วงใยพร้อมดูแล

View icon 507
วันที่ 7 มิ.ย. 2565
แชร์

ประกันสังคมพร้อมซัพพอร์ต ผู้ประกันตนมาตรา 33 , 39 และบุคคลตามมาตรา 38,41 เมื่อติดโควิด 19 (ATK พบผลเป็นบวก) ที่มีอาการไม่รุนแรง กลุ่มสีเขียว ไม่มีภาวะเสี่ยง สามารถรับยารักษาและแยกกักตัวที่บ้าน และมีสิทธิ์รับการรักษาได้ ดังนี้

1.สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งที่อยู่ในระบบประกันสังคม เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คลินิกอบอุ่น คลินิกเวชกรรม โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
2. สถานพยาบาลของราชการ ที่ไม่อยู่ในโรงพยาบาลโครงการประกันสังคม
3.โรงพยาบาลอื่นที่ทำ MOU กับโรงพยาบาลคู่สัญญาประสังคม เพื่อเข้าร่วมบริการและผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
4.สามารถรับยารักษาที่ร้านยาใกล้บ้านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ร้านยาที่ให้บริการจะต้องเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ให้บริการสาธารณสุขเฉพาะด้านเภสัชกรรมที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยที่ไม่มีภาวะเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่าย ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมให้บริการได้ทางเว็บไซต์ของ สปสช. www.nhso.go.th แนะนำให้ผู้ประกันตนโทรศัพท์ติดต่อร้านขายยา ที่เข้าร่วมโครงการก่อนเข้ารับบริการ

ส่วนผู้ป่วย กลุ่มสีเขียว ที่มีความประสงค์กักตัวที่บ้าน HI (Home Isolation) หรือกักตัวในชุมชน CI (Community Isolation) หรือ Hotel Isolation หรือ โรงพยาบาลสนาม สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาของสำนักงานประกันสังคม หรือโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย

สำหรับผู้ประกันมาตรา 40 หากตรวจ ATK พบผลเป็นบวก สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ โทรสายด่วน สปสช. 1330  กด 14 หรือลงทะเบียนด้วยตนเองด้วยการสแกน QR code  ที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือคลิกที่ลิ้งค์ http://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI หรือแอดไลน์ สปสช. @nhso

ทั้งหมดนี้ฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีช่องทางการติดต่อประสานงานให้บริการช่วยเหลือผู้ประกันตน เข้ารักษาในสถานพยาบาล/Hospitel กรณีที่ไม่สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรักษา ผู้ประกันตนสามารถติดต่อประสานหน่วยงาน ของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือที่ สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7  ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
629ef67d99cb94.60150609.jpg