ภาครัฐควรแก้ปัญหาราคารถไฟฟ้าให้ถูกลง

View icon 116
วันที่ 1 มิ.ย. 2565
แชร์

สาเหตุปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าราคาแพง ส่วนหนึ่งเกิดจากการแบ่งสายการเดินรถ เมื่อประชาชนต้องเปลี่ยนเส้นทางจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ยิ่งการเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ยิ่งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ภาครัฐคือส่วนสำคัญในการแก้ปัญหานี้ เช่น เป็นคนกลางเจรจาในการถัวเฉลี่ยค่าโดยสารในแต่ละเส้นทาง นอกจากนี้ รัฐยังสามารถให้เงินอุดหนุนในช่วงต้นของการเปิดเส้นทาง เพื่อลดค่าโดยสารให้ถูกลง ดึงดูดใจให้คนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น พื้นที่ชุมชนโดยรอบเส้นทางเดินรถ พัฒนาได้รวดเร็วตาม ส่งผลดีในระยะยาว ทำให้มีผู้โดยสารรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น สำคัญสุด คือ ประชาชนได้ประโยชน์ สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก รวดเร็ว ในราคาไม่แพง

ส่วนสำคัญคือบทบาทภาครัฐที่ต้องเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาในอดีตที่เคยทำเอาไว้ในเรื่องสัญญาสัมปทานเพื่อให้สอดคล้องกับค่าโดยสารที่ควรจะเป็นในรูปแบบโครงข่ายมากกว่าให้แต่ละเส้นกำหนดค่าโดยสารกันไป

สิ่งที่น่ากังวลถ้าอัตราค่าโดยสารสูงจนค่อนข้างแพง โครงข่ายที่อุตส่าห์ลงทุนสร้างมาไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ คนขึ้นไม่ได้เยอะมากเท่าที่ควร

หากภาครัฐแก้ปัญหาค่ารถไฟฟ้าให้ถูกลง ทุกคนก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าอย่างเท่าเทียมกัน มาร่วมลงชื่อเพื่อให้ราคารถไฟฟ้าถูกลงกันนะคะ  

มีปัญหาร้องเรียนได้ที่ สภาองค์กรของผู้บริโภค 0-2239-1839