22 พฤษภา ออกมาเลือกตั้ง ออกมาแสดงพลังประชาธิปไตย ออกมาใช้สิทธิออกเสียงอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะทุกคะแนนโหวตสำคัญต่อกรุงเทพฯ

เสียงคุณสำคัญ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ ออกมาใช้สิทธิของท่านเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

#เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok