คำเตือน!! หากเพิกเฉยในการออกเสียงเลือกตั้ง

View icon 22.6K
วันที่ 11 พ.ค. 2565
แชร์

หากไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น จะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองถึง 2 ปี หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อย่าลืมไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แต่ต้องเป็นเหตุจำเป็นอันสมควรเท่านั้น เพราะหากแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นอันสมควรก็จะถูกจำกัดสิทธิได้เช่นกัน

เสียงคุณสำคัญ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา

#เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok


627b93a25276f1.78290501.jpg

627b93a2322857.85334856.jpg

627b93a21188f7.04071154.jpg

627b93a1e56491.31798779.jpg

627b93a1484bc8.50042914.jpg