ดูให้ดีมีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหรือขาดหรือเปล่า

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแล้ว ตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีรายชื่อของเราอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ มีรายชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านจริงเกินมาหรือเปล่า หรือมีรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในบัญชีรายชื่อร่วมด้วย

ทั้งนี้ เจ้าบ้านจะต้องดำเนินการแจ้งขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขาดไป และหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เกินมา โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ไปยื่นต่อนายทะเบียนที่สำนักงานเขตของตน ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา

#เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok


6274ad6eefaa72.65270402.jpg

6274ad91049ff0.00081679.jpg

6274ad96377c91.70582623.jpg

6274ad83055c11.47046688.jpg