สภาองค์กรของผู้บริโภค สอบ. แก้ไขปัญหาผู้บริโภค คนบ้านใกล้ใช้รถไฟฟ้าไม่ได้

รถไฟฟ้า ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งความสะดวก และความรวดเร็วแต่ก็ยังมีปัญหามากมายที่ทำให้หลายคนเข้าถึงการให้บริการได้ยาก บางคนบ้านอยู่ในซอยลึก กว่าจะมาถึงรถไฟฟ้า

ก็ต้องพึ่งบริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เสียค่าโดยสารไปก่อนหนึ่งต่อ พอมาถึงรถไฟฟ้า ก็เจอค่าโดยสารราคาสูง และหากมีการเปลี่ยนสายก็ต้องจ่ายค่าโดยสารซ้ำซ้อน ทำให้บางคนต้องกลับไปใช้รถเมล์ ที่ค่าโดยสารถูกกว่าหลายเท่า

ประชาชนที่ใช้รถไฟฟ้าอย่างคุณ มินตรา กันบัว กล่าวว่า "มันส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราไม่ได้มีรายรับมากพอที่สมดุลกับค่าใช้จ่าย อาจทำให้เกิดภาระหนี้สินได้ ข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ อยากเห็นค่าโดยสารรถไฟฟ้าลดลงมาให้พอดีกับค่าครองชีพ หรือจ่ายแบบเหมาเท่ากันทุกสถานี และมีห้องน้ำให้บริการ อีกทั้งควรจัดการค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ ให้เชื่อมต่อกันทั้งระบบล้อ เรือ ราง ถ้าเหมาจ่าย ขึ้นรอบนึงไปได้ทุกที่ ไม่ต้องต่อแถวซื้อเหรียญเพื่อเดินทางต่อ ถ้าตกอยู่ที่ 30/ก็ยังโอเค แต่ในที่นี้คือเหมาจ่ายในที่ที่เราจะไป"

ความหวังของประชาชน คือระบบขนส่งสาธารณะ ควรเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ในสังคมที่เท่าเทียม เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน