เปิด Timeline เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สมาชิกสภา กทม. เสียงคุณสำคัญ 22 พฤษภาคม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

View icon 30.9K
วันที่ 3 พ.ค. 2565
แชร์

เปิด Timeline เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สมาชิกสภา กทม. เสียงคุณสำคัญ 22 พฤษภาคม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

+ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง

+ วันที่ 11 เมษายน 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภา กทม.

+ วันที่ 26 เมษายน 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภา กทม.

+ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายในการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือราชการไปยังบ้านแต่ละหลัง เพื่อแจ้งชื่อผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง

+ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ กรุงเทพมหานครจะจัดส่งเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละครัวเรือน ไปยังเจ้าบ้านเพื่อให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากพบว่าตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวไม่มีชื่อ หรือผู้มีชื่อผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านของท่านเพิ่มเข้ามา เจ้าบ้านสามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเขตเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อภายในวันนี้

+ วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2565 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากทราบว่าในวันเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ให้แจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

+ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 วันเลือกตั้ง วันสำคัญที่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ จะออกมาใช้สิทธิออกเสียง เลือกคนดีเป็นผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภา กทม.

+ วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2565 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลังวันเลือกตั้ง หากมีเหตุด่วนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางการเมือง

#เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok


62711d832a4788.23548912.jpg

62711d81d3fea1.36118364.jpg

62711d822afba0.44880432.jpg

62711d828fcf59.57638619.jpg

62711d816d09d9.32780676.jpg

62711d80e32030.40974158.jpg

62711d80638729.36493657.jpg