หน่วยงานประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาองค์กรของผู้บริโภค

View icon 66
วันที่ 16 มี.ค. 2565
แชร์

ความต้องการในการรักษาของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้หน่วยงานประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาองค์กรของผู้บริโภค พยายามขับเคลื่อน วางแผนผลักดันนโยบายสิทธิ ucep ร่วมกับ สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมเหตุผู้ป่วยทุกระดับความรุนแรง พร้อมทั้งช่วยประสานการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 อีกด้วย

คุณสุภาวดี วิเวก หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดฉะเชิงเทราให้สัมภาษณ์ว่า "ในส่วนที่จะมีการยกเลิกเรื่องโควิดออกจาก ucep ประชาชนก็รู้สึกกังวล โทรมาสอบถามกันเยอะมาก อย่าง ถ้าติดโควิด ต้องเสียเงินเองเหรอ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นการต้องสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน"

ขณะที่ หน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสุขภาพให้ผู้บริโภค กรณีการใช้สิทธิรักษาพยาบาล มาตรา 41 ตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีความล่าช้า หรือไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น

คุณธนพร บางบัวงาม หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้สัมภาษณ์ว่า "ตอนนี้จะมีค้างอยู่ที่ 1 เคส ของประจวบฯ ที่คนท้องฉีดวัคซีนไปแล้วเด็กตายในท้อง /ช่วงพิจารณานี้เขาสั่งเป็นเคสวัคซีนก่อน แล้วถ้าสำเร็จก็จะกลายเป็นเคส ม.41 ช่วยเหลือเบื้องต้น"

สภาองค์กรของผู้บริโภค ยังคงเดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิการรับบริการด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภค มุ่งมั่นให้ผู้บริโภคได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ