อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมแถลงข่าว “ทางออกประเทศไทย ในยุคเด็กเกิดน้อย”

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. กระทรวงสาธารณสุข จัดการแถลงข่าว ภายใต้หัวข้อ “ทางออกประเทศไทย ในยุคเด็กเกิดน้อย” โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวจากหน่วยงานหลัก 7 หน่วยงานได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับกระทรวง พม. นั้น มีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนร่วมการแถลงข่าว


620b11d3dfd497.98749474.jpg
 
สำหรับการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นภาพรวมของทุกภาคีเครือข่าย และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนในอนาคต โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์  รางน้ำ กรุงเทพมหานคร

620b11d3bd1405.79304685.jpg

620b11d3a3f294.91973007.jpg