รู้ทันข่าวปลอม : รับมือกับข่าวปลอมบนโลกออนไลน์

มารับมือกับข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ ไปกับ "มาร์กี้" Miss Deaf Queen Thailand 2020 ที่อาสาพาไปรู้จักกับลักษณะของข่าวปลอมที่ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางอยู่บนโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน กับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป ตอน รู้ทันข่าวปลอม