เตือนภัย SMS : วิธีป้องกันภัยจากข้อความ SMS ที่หวังขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

รู้ทันภัยจาก SMS ไปกับ "ธาม" วรปรัชญ์ ปราจันทร์ บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. ที่จะมาแนะนำวิธีป้องกันภัยจาก SMS ที่ไม่ประสงค์ดีกับผู้ใช้งาน กับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป ตอน เตือนภัย SMS