กระทรวง พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำเด็กหญิงเยาวลักษณ์ มาอยู่ อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรี "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เพื่อคารวะ และรับโอวาท ที่ทำเนียบรัฐบาล

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กหญิงเยาวลักษณ์ มาอยู่ซึ่งเป็น 1 ใน 15 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับของที่ระลึกและให้การต้อนรับจาก รมว.ศธ. "ตรีนุช เทียนทอง"พร้อมด้วยปลัด ศธ. "สุภัทร จำปาทอง" และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ."วิสิทธิ์ ใจเถิง" ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเข้าพบนายกรัฐมนตรี "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เพื่อคารวะและรับโอวาท ที่ทำเนียบรัฐบาล และบันทึกเทปงานวันเด็กของทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้พูดคุย รับฟังข้อเสนอของเด็ก ๆ เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนการสอน พร้อมทั้งนำเด็กและเยาวชนเยี่ยมชมห้องประชุม ตึกไทยคู่ฟ้า และสถานที่สำคัญของทำเนียบรัฐบาล


61dcd8308651a6.47524499.jpg

61dcd830d6f093.61768454.jpg

61dcd831b7e261.61545937.jpg

61dcd83233bd59.36335775.jpg