พม.จับมือ ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หนุน เด็กและเยาวชนขาดโอกาส เข้าถึงการศึกษาและประกอบอาชีพ

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ระหว่าง กรมกิจการเด็กและเยาวชน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

61d67e29de1f62.22961909.jpg

61d67e2cbc9197.48702707.jpg
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ด้วยสภาพสังคมปัจจุบัน ยังมีเยาวชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา เนื่องด้วยสภาพทางครอบครัว เศรษฐกิจ ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้  ซึ่งเด็กและเยาวชนเอง ก็ยังไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพอันใดที่ก่อให้เกิดรายได้ มูลเหตุดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา การเข้าศึกษาความรู้ และได้ฝึกอาชีพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้  จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนความร่วมมือการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ระหว่าง กรมกิจการเด็กและเยาวชน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและพัฒนาต่อยอดไปจนถึงการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับเด็กและเยาวชน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบให้กับเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ “ปัญญาภิวัฒน์ สานฝัน สู่อาชีพ” ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ให้ทุนเรียนฟรี มีสวัสดิการและสร้างโอกาสในการเข้าทางานในสถานประกอบการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและพัฒนาต่อยอดไปจนถึงการประกอบอาชีพในอนาคต

61d67e2b09a0b9.89570855.jpg

61d67e2d923213.76115232.jpg

61d67e2f1e9d31.75341770.jpg
 
นายจุติ กล่าวอีกว่า การลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถเข้าศึกษาความรู้และได้ฝึกอาชีพ  และได้รับโอกาสทำงาน ตลอดจนมีรายได้ สามารถดำรงชีวิตในสังคม
เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

61d67e2e4ed573.29441636.jpg

61d67e2fee7f97.47200254.jpg

61d67e2bf05469.91593586.jpg