ตัวแทนประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ และความน่าภาคภูมิใจ ทำให้หลายคนมุ่งมั่นจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ทุ่มเทให้กับการผลิตผลงาน และสานต่อเจตนารมย์ที่มุ่งสร้างตัวแทนคุณภาพและมืออาชีพ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศฝ่ายขายประจำปี  2563ในงาน “MUANG THAI LIFE CONVENTION " ประกาศเกียรติยศและฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้กับสุดยอดนักขายของบริษัทฯ ที่มีผลงานขายยอดเยี่ยมด้วยความเป็นมืออาชีพและทุ่มเทความรู้ความสามารถ รวมถึงให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกัน ภายใต้กฏระเบียบและจรรยาบรรณตัวแทนที่กำหนด โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. และนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในการมอบรางวัล และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางยุพา ล่ำซำ / นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / และ ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการร่วมในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งสร้างความปลื้มใจให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลอย่างมาก