ดย.พม. จับมือเครือข่าย YEN-Dx และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดทำโครงการ “YEN-D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ”

61cab694c857f4.07890724.jpg
 
นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการ YEN – D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ โดยมีกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “เปิดประตูสู่อาชีพ...พี่นำร่อง น้องเดินตาม

โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้ก่อตั้งเครือข่าย YEN -Dx ,นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พี่ผู้ปั้นฝัน...จากดินสู่ดาว ,รศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พี่ผู้มอบ แพลตฟอร์มในการเรียนรู้ออนไลน์) ,โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี “อายุน้อยร้อยล้าน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป “Anitech” พี่ผู้ปั้นฝันจากชิ้นงาน จนเป็นเจ้าของกิจการ เป็นพี่ผู้ร่วมแบ่งปันให้น้องๆในสถานสงเคราะห์ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อมอบโอกาสทางสังคมให้แก่น้องๆ ที่ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ที่จะต้องออกจากสถานสงเคราะห์เมื่ออายุครบ 18 ปี ไปสู่โลกโดยลำพัง ด้วยการติดอาวุธด้านอาชีพให้ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีความรู้ มีความสามารถด้านอาชีพ เพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

61cab6a475ec40.70993389.jpg

61cab6a4cd1326.87993755.jpg

61cab6a4a419c5.76032522.jpg

61cab6a4f37979.09506035.jpg

61cab6a5274563.83113345.jpg

61cab6a5546e84.74866864.jpg

61cab6a58ef564.05393557.jpg


61cab6a60f7206.42397803.jpg

61cab6a6507415.13600288.jpg

61cab6a6f2b678.47062052.jpg

61cab6a8476e44.14281834.jpg

61cab6a897c0d6.07715069.jpg

61cab6a94a9248.03429596.jpg